Okul Öncesi Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler

 • Öncelikle yaş grubunun özellikleri bilinerek seviyeye uygun kitaplar seçilmelidir.
 • Kitaplar 4,6,8 li seriler şeklinde olmalıdır.
 • Seçilen eserlerin düşündürücü, araştırıcı, hayal kurmaya yönlendirici, kavramları sevdirici nitelikte olmalıdır.
 • Konular bir ana fikir üzerinde yoğunlaştırılarak verilmiş olmalıdır.
 • Okul öncesi çocuğun yaşamış olduğu olay, duygu ve kavramları ele almış olmalıdır.
 • Sade bir dili olmalı soyut kavramlardan mümkün olduğu kadar arındırılmış olması gerekmektedir.
 • Olumsuz örneklerden yola çıkarak, olumlu sonucu buldurma tarzında olmamalıdır.
 • Olaylar ve kavramlar çocuğun çevresindeki objelerden seçilmiş olmalıdır.
 • Çocukların duygu dünyasına yönelik olmalıdır.
 • Kavramlar didaktizmden kaçınılarak, çocuksu bir duyarlılıkla kaleme alınmış olmalıdır.

 

Kitap

Öykülerle Davranış Eğitimi (Tali Serisi-10 Kitap)

 • Tali Odasını Topluyor
 • Tali Ellerini Yıkıyor
 • Tali Yardım Ediyor
 • Tali Doğruyu Söylüyor
 • Tali Erken Yatıyor
 • Tali Bulduğu Eşyayı Sahibine Veriyor
 • Tali Eşyalarını Paylaşıyor
 • Tali Yemeklerini Yiyor
 • Tali Söz Dinliyor
 • Tali Büyüklerinin Elini tutuyor

Yayın evi: Nesil Yayınları
Sayfa Sayısı:16
Yazan: Danışman Psikolog-Berrin Göncü Işıkoğlu
Çocuğunuzun 3-7 yaş döneminde;

 • Olumlu davranışları ve evrensel değerleri benimsemesini
 • Olumsuz duygularını sağlıklı şekilde ifade edebilmesini
 • Bir başkasının duygularını anlamak için gayret göstermesini
 • Sağ duyulu düşünme becerilerini geliştirmesini
 • Bir davranışı sergilerken sonucunu da hesaba katmasını
 • ve kendisine örnek alabileceği bir modelle özdeşim kurmasını istiyorsanız……

Tali’nin dünyasına davetlisiniz.

Kitap